AIDS 2010 Wien

I juli i år ble verdens aidskonferanse arrangert i Wien. Konferansen samlet 25000 delegater, som både representerte forskning, organisasjoner, beslutningstakere, politikere, aktivister, hivpositive mm. Det er få fagkonferanser som favner så bredt og det illustrerer at hiv og aids er utfordrende på mange plan i samfunnet vårt. Konferansens tittel var “Rights here, right now” og følgelige var menneskerettighetsperspektivet et gjennomgående fokus på konferansen. Menneskerettigheter ble trukket frem i de fleste av sesjonene, og t.o.m. virologene trakk frem viktigheten av menneskerettigheter. Som en av innlederne om virologi uttalte: “vår kunnskap er unyttig om ikke et menneskerettighetsperspektiv ligger til grunn i de samfunnene vi studerer”.

Men på en så stor konferanse er det også naturlig at flere temaer gjør seg gjeldende. Til sammen vil vi trekke frem 6 temaer i tillegg til menneskerettsperspektivet, som vi sitter igjen med som hovedinntrykk etter konferansen:

1) Nært knyttet til diskusjon om menneskerettigheter var diskusjonen knyttet til kriminalisering – kriminalisering av overføring av hiv (jf. Diskusjonen om paragraf 155 i Norge), kriminalisering av menn som har sex med menn, kriminalisering av sexkjøp, og kriminalisering av sprøytebruk. Et gjennomgående budskap var at kriminalisering fungerer dårlig for å forebygge hivsmitte.

2) Et annet viktig tema som var nokså gjennomgående på konferansen var erkjennelsen av at vi må ha et helhetsperspektiv og tverrfaglighet i det forebyggende arbeidet mot hiv. Det handler både om hvem man retter seg mot, og hvordan man retter seg. På ulikt vis har land hatt en nokså gruppebasert tilnærming til hiv, der Europa i stor grad har rettet seg mot risikogruppene (msm og innvandrere fra høyendemiske land), Afrika mot kvinner og barn, og Russland /Øst-Europa mot injiserende sprøytebrukere. Men med en slik tilnærming var det flere som mente at man kommer til kort. F.eks. vil man ikke klare å forebygge hiv blant kvinner og barn i Afrika uten å forholde seg til MSM, så lenge homofili er kriminalisert i flere land, og mange av MSM er gift, er det vel så viktig å inkludere mennene i det forebyggende arbeidet som kvinnene og barna.

3) Injiserende sprøytebrukere ble det generelt satt tydelig søkelys på, en gruppe som tidligere ikke har fått like mye oppmerksomhet på denne type konferanser. En grunn til at nå det blir satt på dagsorden er nok den store andelen nysmittede i Russland/Øst-Europa som smittes gjennom injiserende sprøytebruk, f.eks. Ukraina som er av de landene der hivviruset øker mest.

4) Aldringsperspektivet og at hivpositive blir eldre fikk også fortjent oppmerksomhet på konferansen. At hivpositive kan leve lenge og oppleve alderdommen er jo først og fremst et vitnemål om den positive medisinske utviklingen. Samtidig vil det også utfordre dagens helse- og omsorgstjenester som mangler den nødvendige kunnskapen om hiv, og det er utfordringer knyttet til holdninger til hiv i den eldre delen av befolkningen. Hivpositive skal ha like stor rett på en verdig avslutning på livet som andre.

5) På den medisinske fronten var det også flere signaler på konferansen. “Treatment as prevention” som tidligere har vært mer omdiskutert virker nå å være et tema det er enighet om. Når det gjelder å forebygge smitte blant kvinner har det vært et gjennombrudd når det gjelder mikrobiosider (vaginal salve som dreper viruset). Og når det gjelder menn var omskjæring et diskutert tema med bl.a. Bill Clinton og Bill Gates i spissen som tilhengere av omkjæring av menn som et forebyggende tiltak.

6) Sist men ikke minst var giverland problematikken og det at rike land i Europa (deriblant vertslandet Østerrike) har kuttet i overføringene til the Global fund som et resultat av finanskrisen, noe som ble kritisert kraftig. For mange land er the global fund et helt nødvendig tilskudd for bl.a. å sikre utdeling av medisiner.

Også medlemmer i homonettverket var deltakere på konferansen, bl.a. stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Rolf Angeltvedt (Helseutvalget) og Bjørn Nuland (Fafo) (se bildet).

Mandag 6. September inviterer homonettverket til åpent morgenmøte om hiv/aids, med Anette Trettebergstuen som innleder. Hiv er et av de temaene homonettverket har plukket ut som våre prioriterte arbeidsområder i 2010, og vi håper at møtet vil være med på å skape en god diskusjon!

Skrevet av Bjørn Nuland, styremedlem, Homonettverket

 

 

 

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE