Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker


Arbeiderpartiet
AUF 
HBT Socialdemokraterna
LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 29. desember 2008


Uprinsipielt og ensidig

Med henvisning til Frelsesarmeens mange prisverdige aktiviteter, mener Vårt Lands Ingrid Erøy Fagervik 20.12. at organisasjonen har krav på statsstøtte. Organisasjonens diskriminering av homofile er visst et prinsippspørsmål som dreier seg om ”demokrati, menneskerettigheter, toleranse og trosfrihet”. Fagervik oppfordrer til respektfull dialog og mener ”tydelighet om egen tro og overbevisning” ikke bør straffes.

Hennes angrep på regjeringen Stoltenberg er imidlertid sjeldent ensidig og unyansert. Det mangler den respekt for annerledes tenkende som hun etterlyser hos andre. I dette ligger problemet: Det er ingen kunst å utbasunere krav om respekt for seg og sitt. Dialog forutsetter at partene har evne og reell vilje til å se begge sider. I den aktuelle saken står omsorgen for Frelsesarmeen i grell kontrast til likegyldigheten enkelte viser overfor de enkeltmennesker som rammes av armeens praksis: Personer som deler organisasjonens grunnsyn og utfører et verdifullt arbeid, ofte for samfunnets svakeste, men som – på basis av hvem de er - støtes ut.

Fagervik bruker ordet ”straff” om bortfall av statsstøtte. Men når en organisasjon med åpne øyne velger å innrette seg i strid med retningslinjer for statsstøtte, er det ikke straff når den bortfaller. Hva skulle ellers konsekvensen være? I regelverket, som er blitt til som resultat av en grundig prosess og i dialog med landets barne- og ungdomsorganisasjoner, står det at tilskudd kan gis organisasjoner som i sine vedtekter ikke hindrer ”full deltakelse (…) uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering”.

Det kan selvsagt diskuteres om vi innenfor ytringsfrihetens og demokratiets rammer skal støtte til organisasjoner som diskriminerer. Enkelte vil mene at det er riktig. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at Vårt Land ikke ville mønstret samme indignasjon eller brukt begrepet ”straff” dersom statsstøtten bortfalt ved dokumentert rasistisk ideologi og praksis.

Frelsesarmeens Barn og Unge mister ikke støtten på grunn av sine meninger, sitt ”homofilisyn" som Fagervik velger å kalle det. Frelsesarmeeens syn på homofilt samliv er vel kjent – også blant homofile som jobber der. De lever med meningene og teologien. Men det er noe annet når de mister retten til å bære uniform eller når det nedfelles i vedtektene at de er uønsket i tillitsverv.

Fagervik avslutter med å henvise til 100.000 skattebetalere som har tilknytning til landets kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. De må også inkluderes i ”staten”, proklamerer hun. Vårt Lands redaksjon bør diskutere konsekvensene av en argumentasjon der enkelte grupper av skattebetalere legitimt skal kunne forvente å få noe igjen for pengene. Det er f.eks. ikke usannsynlig at mange skattebetalere er skeptiske til u-hjelp og innvandring. Vil Vårt Land like prinsipielt forsvare disses rett til inkludering og innflytelse?

Retten til å være og tenke noe annet enn flertallet er selve kjernen i demokratiet. Utfordringen er hvordan vi gir våre meningsmotstandere respekt og anerkjennelse. Jens Stoltenberg bidro i Stortinget til å nyansere: ”Jeg vil forsvare andres rett til egen overbevisning”, sa statsministeren og understreket at likebehandling skal praktiseres uavhengig av meningsforskjeller.

Hva om Vårt Land ikke tålte uretten så inderlig vel, men problematiserte begge sider av saken? Hvor rosverdig er egentlig vedtektsfestet og statsstøttet diskriminering?

Håkon Haugli,
leder av Aps homonettverk

 


 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss