Forslag til uttalelse fra medlemsmøte i Homofile og lesbiske sosialdemokrater, nettverket for homofile og lesbiske i Arbeiderpartiet, tirsdag 7. september 2004:


NEI TIL SAMARBEID MED KRF

Flere av Arbeiderpartiets fylkes- og rikspolitikere har tatt til orde for et tettere samarbeid med Kristelig Folkeparti. For å ikke skape avstand til KrF, har enkelte advart partiledelsen mot å være for tydelig i spørsmål om likestilling mellom homo- og heterofile.

Homofile og lesbiske sosialdemokrater mener et sentrum-venstre-samarbeid eller en Arbeiderparti-regjering er de eneste alternativene til dagens høyreorienterte regjering.

Ved et eventuelt regjeringssamarbeid med KrF, vil Arbeiderpartiet måtte forhandle om sentrale verdispørsmål. I mange spørsmål, konkurrerer KrF i dag med FrP om å være Norges mest reaksjonære parti. Partiets budskap om at den heterofile kjernefamilien er den eneste fullkomne familie, virker ekskluderende på homofile, aleneforeldre og enslige.

KrF har programfestet at de ønsker å fjerne partnerskapsloven og er uklare når det gjelder ”behandling” av homofili. Disse og andre negative signaler, kombinert med partiets forherligelse av kjernefamilien, bidrar til å gjøre livet unødvendig vanskelig for mange. Partiets kamp for privatskoler, kontantstøtte og mot retten til selvbestemt abort, er også uttrykk for et menneskesyn som ligger fjernt fra Arbeiderpartiets likhets- og solidaritetsidealer.

På bakgrunn av dette, betrakter vi Kristelig Folkeparti som en fullstendig uaktuell regjeringspartner for Arbeiderpartiet.