Mini-intervju med Adrian Pracon

Denne gangen intervjuer vi Adrian Pracon. Han er 21 år, født og oppvokst i Skien. Adrian er nestleder i LLH Telemark og ansatt som fylkessekretær i AUF i Telemark. Han beskriver seg som ”alenepappa for en livlig hund som medbringer argumenter for å slippe unna en ellers stressende hverdag med mange flotte stunder i Norges fantastiske naturlandskap”.

Adrian var en av mange åpne lesbiske og homofile som var på Utøya 22. juli. Han er blitt kjent for mange gjennom media. Se også Gaysirs intervju ”Adrians historie”: http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=14792

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tiden?
Svar: Tiden etter 22. juli har vært tidkrevende på alle mulige måter for min del. Ikke bare har det vært krevende å kunne holde hodet over overflaten og gjøre et forsøk på å fungere i hverdagen, men også fellesskapet. Det å kunne være sammen med andre og kunne støtte hverandre i en tung tid har betydd mye. Politikken, engasjementet og ungdommen har vært en fin måte å kunne fokusere på noe godt i tiden fremover. Jeg begynte på jobb bare tre dager etter jeg ble skrevet ut fra sykehuset og kunne kaste meg ut i skolevalgtorg og valgkamp som er mye grunnen til at jeg fungerer i dag.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå? 
Svar: Kampen om grunnleggende menneskelige rettigheter fortsetter. Vi vet fortsatt for lite om hverandre og det er slik fordommer blir til. Vi har kommet langt, men vi behøver ikke nøye oss med det. Fortsatt er det et stort sprik mellom toleranse og aksept.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet? 
Svar: Mitt engasjement begynte i politisk uavhengige organisasjoner, men å forvalte organisasjonens politikk innebærer en bred kunnskap om alle de forskjellige politiske partier. Arbeiderpartiets politikk og herlige syn på mennesker, forskjeller og likheter har virkelig skilt seg ut. Mens andre er mer opptatt av seg selv, så er det ett parti som har stått med rak rygg i kampen for likestilling og likeverd.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Kim Friele og Gunn Karin Gjul er to personer hvor deres arbeid for et mer homo-rettferdig Norge har gjort stort inntrykk på meg. Deres arbeid har blitt så godt gjennomført at det har gitt spredning internasjonalt.

Spørsmål: Hva er ditt beste minne fra valgkampen 2011?
Svar: Fellesskapet og samholdet. Denne valgkampen har preget alle på mange måter, men måten vi har tatt vare på hverandre har vært unik. Det har for mange vært viktig å være sammen med hverandre i en tid preget av sorg og sjokk og jeg kan ikke se for meg en bedre måte å hedre på enn å stå sammen i kampen.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: §155 (hiv-paragrafen) i straffeloven må vekk!


Av Marit Johanne Bjerke

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE