Grønn i debatt med Helsedirektoratet

Homonettverkets Ole Henrik Grønn deltok like før jul i debatt på Radio Norge med Helsedirektoratet. Temaet for debatten var homofile blodgivere. Ole Henrik pekte på den akutte blodmangelen ved flere av landets sykehus og beklaget at en gruppe mennesker ikke gis mulighet til å gi blod når behovet er der. Han pekte også på utviklingen i andre land. Sverige har allerede vedtatt å endre sin lovgivning slik at homofile menn nå i enkelte tilfeller kan bli blodgivere.

Ole Henrik, som selv har erfaring fra arbeid i sykehus, kunne fortelle om de gangene han selv hadde vært med på at pasienter fikk operasjoner utsatt på grunn av blodmangel. At vi har et sykehussystem som gjør at pasienter med smerter og lidelser skal måtte vente unødvendig lenge på behandling er uverdig, slo Grønn fast.

Helsedirektoratets representant lovet at det vil komme en hastesak i helserådet og at de vil vurdere saken nøye.

Ole Henrik sa seg godt fornøyd med uttalelsene fra Helsedirektoratet og håpet at man ville få til en løsning til de beste for alle landet syke.