Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Arbeiderpartiet
AUF 
"Håkon Haugli på Stortinget"
Sosialdemokratiet.no
HBT Socialdemokraterna

LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MORALFILOSOFISK NONSENS FRA MONSEN

Årets vinner av Fritt Ords pris, Nina Karin Monsen, hevder 23. april at Aftenpostens anmeldelse av hennes siste bok er et eksempel på den ”sjikane” hun er utsatt for. Det er blitt et mønster at Monsen stempler saklig uenighet som trakasseri.

Monsens forfølgelsespåstander rammer denne gang litteraturanmelder Aage Borchrevink som 19. april påpekte de mange selvmotsigelsene og den malplasserte ”korsfareraktige heroisme” som boken preges av.  Monsen hevder han lyver og bløffer.  Hun lister indignert opp de faktafeil hun mener å finne i Borchrevinks anmeldelse. Deretter avlegger hun meg en visitt. Og paradoksalt nok: I samme åndedrag som hun kritiserer Aftenpostens anmelder for mangel på presisjon, demonstrerer hun sin egne grelle omtrentlighet i omgang med fakta. Hun påstår jeg har ”gått inn for at menn skal få lage morløse barn”. Det er feil. I debatten om surrogat har jeg kun tatt til orde for at alle barn må sikres samme grunnleggende rettigheter, uansett hvordan de har kommet til verden. Og om ikke det var nok: Monsen greier verken å plassere meg i riktig politisk parti eller stave navnet mitt korrekt.

Monsens selvmotsigelser slutter ikke der. Hun avslutter sitt innlegg med en programerklæring: ”jeg vil at alle moralske spørsmål er noe alle kan snakke om (…) uten å bli mobbet eller kjenne angst”. Selv er hun imidlertid ikke skånsom i omtalen av sine medmennesker: Da kronprins Haakon giftet seg med Mette-Marit mente hun kongebarna ”valgte ektefeller på nederste hylle”. Hun har stemplet Jens Stoltenbergs familie som ”dysfunksjonell” fordi han har en søster som har vært narkoman og fordi foreldrene ”tok ham med over hele verden”. Om prostituerte har hun sagt at de er yrkesutøvere som ”ønsker lett-tjente penger”.

I Dagsnytt Atten 24. april påsto Fritt Ords Francis Sejersted at Monsen neppe ville fått prisen om hun var ”homofob”. Merkelappen er av liten interesse. Sejersted bør imidlertid merke seg Monsens omtale av ekteskapsloven som ”demonisk” og hennes sammenligning av regjeringen med naziregimet i Tyskland. Hun har anklaget tilhengere av ekteskapsloven for å være ”fulle av hat” og hevdet hun i en demonstrasjon ble møtt med ”tomme øyne og hektiske underlivsbevegelser”. Hun har omtalt lesbiske kvinner som rugekasser og sammenlignet assistert befruktning med Hitlers lebensbornprogram. Monsen nøler ikke med å trekke demoner, nazister, seksualatferd og kroppsvæsker inn i ellers saklige debatter. Når hun møter motstand, fremstiller hun seg like fullt som en undertrykt stemme i en verden av umoral og ufornuft.  Slik er det ikke. Hun er en prisbelønnet forfatter og statsstipendiat som uttrykker holdninger som har vært dominerende i Norge inntil helt nylig; holdninger som har dannet grunnlaget for forfølgelse, og som er bekjempet av modige ytringsfrihetsforkjempere, som Kim Friele.

Fritt Ord har i sin begrunnelse for årets tildeling omtalt Monsen som ”gjennomreflektert”. Når utdelingen finner sted, blir det interessant å høre hvordan juryen belegger påstanden. Kjernen i kritikken mot prisutdelingen er imidlertid ikke Monsens homonegative holdninger, slik bl.a. Sejersted ser ut til å tro. Det er hennes debattform som overhodet ikke er prisverdig.

Håkon Haugli, stortingskandidat (A)


 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss