Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Arbeiderpartiet
AUF 
"Håkon Haugli på Stortinget"
Sosialdemokratiet.no
HBT Socialdemokraterna

LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI-INTERVJU MED HÅKON HAUGLI

Av Marit Bjerke

Homofile og lesbiske sosialdemokrater går et veldig spennende valg i møte. Vår egen Håkon Haugli kan komme på Stortinget. Han er nominert på 7. plass på Oslo Arbeiderpartis liste. Vi har derfor invitert han til å være månedens intervjuobjekt, selv om mange av dere kjenner han fra før. Håkon er født i Oslo, vokste opp på Lørenskog og ble først politisk engasjert i kampen mot apartheid. På begynnelsen av 1990-tallet var han aktiv i AUF i Oslo og Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF). Etter en pause fra politikken, ble han aktiv i Grønland-Tøyen-Gamlebyen Arbeiderparti og så i Oslo Arbeidersamfunn. I 2004 var Håkon en av flere initiativtakere til oppstarten av Homofile og lesbiske sosialdemokrater. I 2007 ble han valgt inn i Oslo bystyre med nesten 1.500 personlige tilleggsstemmer og slengere. Han er medlem av byutviklingskomiteen. Mange tror Håkon er politiker på heltid. Det er han ikke. Han jobber til daglig med forsikring i Gjensidige. Dersom han blir stortingsrepresentant, blir det første gang han er heltidspolitiker. I tillegg til homopolitikk, er Håkon opptatt av næringspolitikk, byutvikling og kriminalitet. Besøk Håkons nye blogg på http://pitbull.vgb.no/ og les valgintervjuet med han på http://www.blikk.no/nyheter/sak.html?kat=1&id=19774

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar: Akkurat nå er det naturligvis valgkampen og valget. Jeg tror mest på ”gammeldagse” valgkampmetoder som å snakke med folk, gå på husbesøk og stå på stand. Vi må få folk opp av sofaen. Det er et paradoks at vold og drap er en del av ”valgkampen” i en del land, mens mange i Norge ikke en gang gidder bruke stemmeretten sin. Vi må få folk opp av sofaen. Ikke minst gjelder dette homofile, som virkelig har sett hvordan ulike regjeringer prioriterer forskjellig. Mens det var fullstendig stillstand under Bondevik, har Stoltenberg-regjeringen levert ekteskapslov og mye mer. Det er noen som mener at ”homokampen” er vunnet en gang for alle og at det derfor ikke er behov for noe særlig fokus på våre saker. Men om vi skal ta KRF og FRP på alvor, ønsker de å reversere ekteskapsloven. Alle borgerlige regjeringsalternativer inkluderer ett av eller begge disse partiene. Det spiller en rolle hva folk stemmer.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar: Å opprettholde velferd, være solidariske med folk i andre deler av verden og sikre arbeid til alle i en situasjon der både Norge og resten av verden opplever nedgangstider. Jeg synes det er inspirerende å se hva folk har lagt inn på nettstedet www.hva-er-viktig-for-deg.no hvor Arbeiderpartiet inviterer folk til å lage sin egen plakat på seks ord om hva som er viktig for dem. Min plakat er "At alle kan være seg selv". Mitt utgangspunkt er at dette kan være vanskelig for mange. Grunnleggende menneskerettigheter er ingen selvsagt ting for alle.

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar: Jeg har lyst til å gi tre svar på dette spørsmålet: (1) Fellesskap og frihet. Uten gode fellesskapsløsninger, blir enkeltmenneskets frihet kun teori. Retten til utdanning er f.eks. avhengig av en god studiefinansiering, kvinners muligheter i arbeidslivet avhengig av at barn kan være i barnehage osv. Sosialdemokrati handler om frihet. (2) Skape og dele. Arbeiderpartiet er både opptatt av et livskraftig næringsliv som kan skape verdier og av å regulere markedet og fordele samfunnets verdier på en rettferdig måte. Dette har vist seg å være en veldig vellykket resept. Norge og land som har tilsvarende samfunnsmodeller, er blant de rikeste i verden. I tillegg har disse samfunnene minst avstand mellom fattig og rik. (3) I Norge har Arbeiderpartiet vært den drivende kraften for alle reformer som har styrket lesbiske og homofiles rettigheter. Det er ikke tilfeldig. Det handler at alle mennesker er likeverdige

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?
Svar: Egentlig har alle åpne lesbiske og homofile en del av æren for at vi er der vi er i dag. Det at nesten alle kjenner noen som er homofile – i vennekretsen, på jobben eller i familien – har hatt avgjørende betydning for at vi har fått politisk gjennomslag. Kim Friele har vært enormt viktig. Jeg tror egentlig ikke det er mulig å overvurdere hennes bidrag, ikke minst på 1960- og 70-tallet, da ingen andre var synlige i det offentlige rom. Kjell Erik Øie skal også ha mye plass i historieboka: som leder for DnF-48, som en viktig drivkraft for partnerskapsloven, og som ”jordfar” for ekteskapsloven og de andre homopolitiske reformene denne stortingsperioden. Anders Hornslien var den første stortingsrepresentanten i verden som inngikk partnerskap. Anders Rogg, som alle kjente fra Pelle Parafins Bøljeband på Halvsju, bidro til å ufarliggjøre homofile i Norge. Anette Trettebergstuen er også veldig viktig. Hun har hatt en viktig rolle i alt som har skjedd gjennom den siste stortingsperioden.

Spørsmål: Hvordan og hvorfor vinner vi valget i 2009?
Svar: Vi vinner valget fordi vi har levert. Vi lovte full barnehagedekning. Det er blitt full barnehagedekning. Vi lovte en felles ekteskapslov. Den er på plass. De løftene vi gir nå, kommer vi også til å innfri. I tillegg har vår regjering på en god måte håndtert en finanskrise som kunne rammet oss mye hardere. I tillegg har vi den absolutt beste statsministerkandidaten: Jens Stoltenberg.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen? Svar: Ja, hiv-paragrafen i straffeloven må vekk. Den gjør ingen nytte, bare skade.

Spørsmål: Hvis du kommer inn på Stortinget hvilke saker kommer du til å ha et spesielt fokus på?
Svar: Jeg vil fortsatt jobbe med homopolitiske saker. Jeg ønsker å ha fokus på hiv-positive, homofile med minoritetsbakgrunn og andre grupper som for ofte overses. I tillegg ønsker jeg å være en synlig og tydelig representant for Oslo. Vi har mange rikspolitikere fra Oslo, men få Oslo-politikere. Det handler blant annet om å synliggjøre at Oslo har noen spesielle behov og utfordringer.


Les tidligere intervjuer her »


 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss