Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Månedens miniintervjuobjekt
 

Marius Helland Sjømæling, månedens miniintervjuobjekt, ble i februar valgt til sekretær for Homofile og Lesbiske sosialdemokrater. Han er 22 år gammel og jobber som leder i Ungdom Mot Narkotika, men skal snart begynne i ny jobb som narkotikapolitisk konsulent i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.
 

Marius Sjømæling mener alle har valget mellom “å sitte på baken og klage, eller reise seg opp og gjøre noe”. Selv har han valgt det siste.

 

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida?
Svar:
Akkurat nå er jeg mest opptatt av høringen på felles ekteskapslov. Jeg lever selv i partnerskap, så dette angår meg veldig personlig. Samtidig tror jeg at det er mange som har ventet lenge på denne loven. Jeg er også opptatt av valgkampen i Oslo, det er viktig å få et skifte i Oslo når en ser på de ødeleggelsene som Høyre og FRP har gjort innenfor kultur, rus, ungdom og integrering.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå?
Svar:
Det må kanskje bli diskusjonen om bioteknologiloven i forhold til kunstig befrukting av lesbiske. Jeg håper på en god og bred debatt rundt både prinsipper og etiske spørsmål som knytter seg til og endre bioteknologiloven. Jeg håper jo at utfallet vil bli i "vår" favør:)
 

Spørsmål: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet?
Svar
: Jeg har vært politisk nøytral siden 2000 da jeg ble valgt inn i Landsstyret til UMN. I 2005 ble jeg oppmerksom på Arbeiderpartiets plakater med en stengt fritidsklubb, der teksten var: "Vi skal åpne opp." Det ga meg tro på at Arbeiderpartiet er et handlekraftig parti, for alle, ikke bare de fleste. I tillegg ønsker sosialdemokratiet et levedyktig samfunn som inkluderer framfor å ekskludere, da var det bare naturlig for meg og melde meg inn. Jeg har et motto: "du kan velge å sitte på baken og klage, eller du kan reise deg opp og gjøre noe aktivt med det". Jeg mener Arbeiderpartiet har vist at man sammen får til forandring.

Spørsmål: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge?Svar: Her burde jeg nevnt mange av de "store" homoforkjemperne som har jobbet hardt siden midten av 40-tallet. Jeg velger å trekke fram alle de homsene, lesbene og biene som har jobbet aktivt lokalt i mange år. De har reist rundt og snakket med ungdom, kommunepolitikere, gått i demonstrasjonstog og vist seg fram. Hadde det ikke vært for dem, hadde ikke holdninger endret seg, uansett hva Stortinget skulle vedta.

Spørsmål: Har du et godt råd til regjeringen?
Svar: Jeg har mange gode råd til regjeringen, på forskjellige felt. Mer satsing på ungdom, rus, kultur og homofili. Det jeg kanskje synes er viktigst akkurat nå er vel at man intensiverer planene om handlingsplaner for homofile i kommunene. Der har regjeringen en stor jobb å gjøre.

 

Les tidligere intervjuer her »

 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss