NEI TIL SAMARBEID MED KRF

Homonettverket mener det ikke er grunnlag for regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Det er gledelig at KRF orienterer seg mot venstre og at ledende KRFere uttrykker seg positivt om homofilt samliv, men så lenge KRFs motstand mot en felles ekteskapslov og homofiles rett til å bli vurdert som adoptivforeldre ligger fast, er et formelt samarbeid uaktuelt.

I 1972 ønsket KRF at homoseksuell omgang mellom menn fortsatt skulle være straffbart, og tok samtidig til orde for å kriminalisere seksuell omgang mellom kvinner. I 1993 kjempet partiet i mot partnerskapsloven, og i 1996 fremmet Kjell Magne Bondevik mfl. forslag om å oppheve den nye loven. I 2003 foreslo statsråd Laila Dåvøy å innskrenk homofiles adgang til å bli fosterforeldre, og i 2008 gikk KRF i mot en felles ekteskapslov og lik rett til adopsjonsvurdering for homofile. Gjennom historien har KRF både legitimert negative holdninger til homofile og aktivt motarbeidet homofiles rettigheter. Så sent som på KRFs landsmøte i 2009 kom flere delegater med krasse utspill mot homofilt samliv.

Verken KRFs historie, de holdninger enkelte tillitsvalgte målbærer eller KRFs program gir grunnlag for noe formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet. Homonettverket mener et sentrum-venstre-samarbeid eller en mindretallsregjering er Arbeiderpartiets eneste aktuelle regjeringsalternativer.

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE