Oslo er en delt by –

Innlegg av Karina Hellum, representantskapsmøte, Oslo Arbeiderparti, tirsdag 19. januar 2010

Jeg vil påstå at dette er en villet utvikling. Og det er en farlig utvikling, og det er en utvikling som vi i Oslo Arbeiderparti vil endre. Vi, kjære kamerater, skal påbegynne arbeidet med å fjerne stengsler og bygge ned skiller så snart vi har kjempet oss fram til valgseier i 2011. Oslo Arbeiderparti vil en annen utvikling for byen vår!

Men kan jeg virkelig påstå at delingen av Oslo er farlig? Er ikke det å ta litt hardt i? Nei, det er ikke det! Tenk på ordet getto, og kjenn etter hvilke assosiasjoner det ordet fremkaller. Ikke akkurat Hakkebakkeskogen.

Tenk på levekårsforskjeller, på forskjellene i fritidstilbud og tenk på fattige barn. Tenk på at gamle menn i Sagene bydel dør mange, mange år før sin egen generasjons bysbarn på Vestkanten. At en sånn todeling av byen er villet fra de borgerlige partienes side, er så urettferdig og så stygt at nå må det bli slutt på det!!

Jeg er så heldig at jeg til vanlig jobber som hovedverneombud. Det vi i vernetjenesten har fremst i pannebrasken til enhver tid er HMS – Helse Miljø og Sikkerhet. Ut fra et HMS perspektiv vil jeg påstå at Oslo er i desperat behov av ledere som også tenker slik – som tenker på folks helse, på folks miljø, både det ytre og det mellommenneskelige og på folks sikkerhet og opplevelse av trygghet.

I tillegg til dette, må vi også ha fokus på likestilling og mangfold. I en trygg by skal livskvaliteten verken være avhengig av om du er kvinne fra Somalia, homse fra Bergen eller rullestolbruker på Stovner. Kvinneperspektivet og minoritetsperspektivet må også løftes opp og fram.

Og så er det sånn at verken HMS arbeid eller likestillings- og mangfoldsarbeid kan utføres stykkevis og delt, med skippertak og ad hoc løsninger. HMS arbeid MÅ være systematisk og langsiktig. Derfor må arbeidet med å jevne ut forskjeller og skape en trygg by, være med i alle betraktninger. I all planlegging som foregår i Rådhuset – må vi spørre oss:

Hvilke konsekvenser får det når vi bygger slik og når vi vedtar sånn? Alle politiske løsninger skal både være med på å løse aktuelle konkrete saker her og nå – samt være et ledd i det systematiske arbeidet med å bygge ned forskjeller. Ja, lakmustesten skal faktisk være; vil dette vedtaket bidra positivt til å utvikle Oslo i riktig retning?

Kjære kamerater, vi hadde stort fokus på Indre Øst problematikken under valgkampen, vi hadde folkemøter med stort oppmøte, og engasjement ble utvist både fra vår side og fra beboernes side. De forventinger som ble reist under disse møtene skal vi ta med oss som en ekstra motivasjon til å utvikle god politikk for byen vår og til å vinne valget slik at vi kan innfri det vi har påbegynt!

Lykke til alle sammen!