Per Gunnar Dahl står på 44. plass på Oslo Arbeidepartis bystyreliste.

MINI-INTERVJU MED BYSTYREKANDIDAT PER GUNNAR DAHL

Jeg er 48 år og bor på̊ Sinsen i Oslo. Jobber til daglig med informasjon og rå̊dgivning. Digger Oslo for byens nærhet til sjø og skog og liker trening og friluftsvære.

Spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tida? Svar: At vi som land og folk fortsetter å minne ofrene fra Oslo og Utøya ved å holde sammen og styrke fellesskapet.

Spørsmål: Hva mener du er den viktigste politiske saken akkurat nå? Svar: Hvordan vi slå̊r ring om demokratiet og styrker åpenheten og ivaretar folks trygghet.


Spørsmål
: Hvorfor er du medlem av Arbeiderpartiet? Svar: Jeg har mitt hjerte i Arbeiderpartiet fordi jeg mener felleskapsløsningene gir rom for den enkelte til å vokse og trives som menneske. Hver dag må vi kjempe for den enkeltes rett til utvikling og medbestemmelse, helse, skole og arbeid.

Spørsmål
: Hvilke personer mener du har hatt størst betydning for homokampen i Norge? Svar: Alle de som trosset forbud og tok initiativ til å møtes la grunnlaget for en frigjøring. En stor takk hviler på de organisatoriske og politiske kjempene Kim Friele og Kjell Erik Øie.

Spørsmål
: Hvordan og hvorfor vinner Oslo AP valget 2011? Svar: Ved å systematisk banke på Osloinnbyggernes dører og hjerter og ved å fortelle dem om vår politikk. Oslo har behov for forandring.

Spørsmål
: Har du et godt råd til regjeringen? Svar: At de fortsetter sitt arbeid med å styrke fellesskapet og kommunenes muligheter for å fornye, forbedre og forsterke velferdssamfunnet.

 


 
VALG 2011
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE