Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker


Arbeiderpartiet
AUF 
HBT Socialdemokraterna
LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les mer
 

  Uheldig fosterhjem for hvem?


I et brev til Det muslimske samfunnet (MST) har kommunaldirektør Jorid Midtlyng beklaget valget av fosterfamilie for et muslimsk barn. Hun stempler valget som ”uheldig”, til tross for at plasseringen vare både ”riktig og nødvendig” for barnet.

Ved valg av fosterhjem til et barn skal det etter Barnevernloven § 4-1 legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste. Dersom opplysningene som framkommer i Adresseavisa er riktige, er det nøyaktig dét Trondheim kommune har gjort. Fosterhjemmet ble vurdert som – og viste seg å være – riktig i forhold til det aktuelle barnets behov. Et barn med psykiske problemer fikk en fosterfamilie med spesielt gode forutsetninger til å håndtere denne utfordringen.

Trondheim kommune har likevel valgt å beklage fosterhjemsplasseringen. Det skyldes sterke protester fra mennesker som mener at ingen homofile bør være fosterforeldre. Dermed har kommunen falt fosterforeldrene – og barnet – i ryggen. Er det kommunens praksis å beklage fosterhjemsplasseringer dersom noen protesterer, eller er beklagelser forbehold homofile fosterforeldre? Gjelder prinsippet om barnets beste bare inntil noen protesterer? Ville kommunen møtt protester mot fosterfamilier med nedsatt funksjonsevne, en annen hudfarge eller sterke politiske oppfatninger på samme måte?

”I forskriftene står det som utgangspunkt at man ikke bør velge homofile”, meldte NRK 5. februar. Det er ikke riktig. Forskriftene fra 2003 slår riktignok fast at fosterhjemmet helst bør bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn. Men homofile, lesbiske og enslige fosterforeldre kan velges dersom barneverntjenesten finner at dette vil være til barnets beste. Det er noe annet. Ingen er uenig i at det bør tas hensyn til fosterbarns etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Men ikke på bekostning av barnets beste.

Til NRK beklager Midtlyng seg over at det er få fosterfamilier å ta av og for lite mangfold. Det blir ikke flere å velge blant, om de som gjør en innsats får stempelet som annenrangs. Budskapet til den aktuelle fosterfamilien – både fra Trondheim kommune og Det muslimske samfunnet – burde ganske enkelt vært: Tusen takk!

Håkon Haugli,
Arbeiderpartiets homonettverk


 

Innlegget sto på trykk i Adresseavisa 11. februar

 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss