Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem Kontakt oss

Homonettverket i Ap

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Åpne folkevalgte


Klikk her for en oversikt over homofile og lesbiske folkevalgte for Arbeiderpartiet.
 

Brosjyremateriell


Skeive Dager 2008 (pdf)
Homonettverket i Arbeiderpartiet

Skeive Dager 2007 (pdf)
Homonettverket i Arbeiderpartiet

Valg '07 (pdf), Homonettverket i Arbeiderpartiet

Frihet kommer ikke av seg selv (pdf) Arbeiderpartiet i Bergen, 2007

Frihet kommer ikke av seg selv (pdf) Arbeiderpartiet, 2005
 

Nyttige lenker


Arbeiderpartiet
AUF 
HBT Socialdemokraterna
LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang

av Kim Friele og Håkon Haugli

Les mer

 

 

 

 

Welcome to the webiste of the Norwegian Gay and Lesbian Social Democrats. Read more.


Velkommen til Homofile og lesbiske sosialdemokraters nettsider! Noe du savner? Innspill? Kontakt oss gjerne! 

Vi tror på storken
 


I Magasinet 23.8. setter Dagbladet fokus på barn som vokser opp i homofile familier. Tidligere samme uka skrev Preben Z. Møller en kronikk i Aftenposten om samme tema. Debatten om hvordan folk skaffer seg barn, er viktig, men følsom.

Vi er opptatt av at alle barn skal sikres grunnleggende rettigheter, uavhengig av måten de er unnfanget og født på. Barn som i dag blir til på ukonvensjonelle måter risikerer i dag å stå uten beskyttelse og rettigheter som for andre barn er selvsagte. Det er grunn til å tro at vi kan få stadig flere barn som faller utenfor. Det kan vi ikke leve med. Barn skal ikke straffes for valg foreldrene tar. Det er behov for politikere som tør diskutere teamet og rydde opp i lovverket.

Debatten om donorsæd, kjent og ukjent, i Danmark eller her hjemme, til enslige eller gifte kvinner, har for lenge vært en homodebatt. Myten om at det er flest lesbiske som valfarter til Danmark for å bli inseminert, er endelig brutt: Aftenposten viste i sommer at det er flest heterofile kvinner som reiser til fertilitetsklinikker i utlandet for å bli gravide. Samtidig vet vi at stadig flere par, heterofile par så vel som homofile menn, som velger å benytte seg av surrogatmor i utlandet. Når ønsket om å få barn er sterkt, og biologi eller tilfeldigheter ikke gjør det mulig, vil mange benytte seg av de mulighetene som finnes, uavhengig av hva myndighetene måtte mene eller ønske. Det er f.eks. ingenting norske politikere kan gjøre for å hindre bruk av surrogat i utlandet. Så lenge amerikanske og indiske kvinner – av idealistiske eller økonomiske grunner - stiller opp som surrogatmødre, kommer det til å bli født norske barn på denne måten.

I dag kan barna bli skadelidende. Vi vet at barn født ved bruk av surrogat er rettsløse med en gang de kommer hjem til Norge. Tabloidavisene har vært fulle av enkelthistorier om barn som ikke folkeregistreres og automatisk får fødselsnummer. De har verken rett til helsetjenester, barnehageplass eller norske pass.

I 1915 kom de Castbergske barnelover som innebær at barn født ”utenfor ekteskap” fikk samme rettigheter som barn født av gifte foreldre, bl.a. rett til arv. Samtidig ble det gitt regler som sikret mor økonomisk hjelp fra far allerede fra fødselen av. Lovene møtte massiv motstand fra konservativt hold. Det ble bl.a. argumentert med at de ”ødela familien”. Det er ikke mange år siden begreper som ”lausunge” og ”uekte barn” var vanlige i dagligtale. Prinsippet som Castberg bygde på var at samfunnet ikke skal straffe barn for voksnes valg. Det bør også være den bærende tanken når vi skal utforme regler for barn som kommer til på utradisjonelle måter i årene fremover.

Det er en enkel jobb å rydde opp i lovverket slik at alle barn i fremtiden sikres de samme rettighetene uavhengig av måten de er unnfanget og født på. For oss er det et viktig mål å sørge for at nødvendige endringer i lovverket kommer på plass så raskt som mulig.

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)
Håkon Haugli, Arbeiderpartiets homonettverk
 

 

Innlegget kommer på trykk i Dagbladet.

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss