Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem

Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Nyttige lenker

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang av Kim Friele.

Les merWelcome to the webiste of the Norwegian Gay and Lesbian Social Democrats. Read more.Velkommen til Homofile og lesbiske sosialdemokraters nettsider! Noe du savner? Innspill? Kontakt oss gjerne!
 Site developed by Stine Aakre
 

Hvorfor vente med å endre hele bioteknologiloven?

Av Kristin Bergersen, nestleder Arbeiderpartiets homonettverk.
Innlegget er trykket i oktoberutgaven av Blikk magasin. 
 

Akkurat nå finnes det mer enn 50 gravide kvinner - heterofile og lesbiske - som er blitt gravide ved hjelp av assistert befruktning ved Stork klinikken i Danmark. Nesten 200 norske barn er unnfanget på samme klinikk. I tillegg er det mange kvinner som benytter seg av tilbud ved andre klinikker i Danmark og i andre land som Finland, Storbritannia, USA og Sverige.

Hvorfor? I Norge er dette ikke lov. Hundrevis av barn er unnfanget og født ved hjelp av en metode som er fullt lovlig hvis du er heterofil og lever i et forhold med en mann, men forbudt hvis du er enslig eller lesbisk. Diskriminerende lovgivning? Ja, selvfølgelig.

1.juni i år ble lesbiske og enslige kvinner i Danmark likestilt med andre kvinner. Sverige har også gjennomført den samme lovendringen. Hvorfor har så ikke Norge fulgt etter? Det kan se ut som om regjeringen ønsker å se dette som en del av en ”pakkeløsning”, hvor ekteskapsloven skal endres før man tar tak i andre lover. Samtidig har regjeringen endret retningslinjene for stebarnsadopsjon for homofile og lesbiske. Et riktig skritt i riktig retning, men egentlig gjør regjeringen ting i gal rekkefølge. Retningslinjene for stebarnsadopsjon er tilpasset barn som er unnfanget på en måte som ikke er lovlig i Norge. Positivt for de barna det gjelder, men lite logisk og helhetlig i forhold til andre lover som omhandler dette.

Alt i alt er dette en meningsløs utsettelse. Regjeringen trenger ikke å vente på at de får gjennom en ny ekteskapslov som likestiller heterofile og homofile. IVF behandling og assistert befruktning har ingenting med ekteskapsloven som sådan å gjøre. Det som må gjøres er å endre bioteknologiloven. Arbeidet med å fornye og liberalisere bioteknologiloven er allerede i gang i Helse- og omsorgsdepartementet. I første omgang virker det som om regjeringen vil fjerne forbudet mot forskning på befruktede egg og forbudet mot genetiske undersøkelser av befruktede egg. Det diskuteres også om eggdonasjon skal bli lovlig i Norge, slik som Arbeiderpartiets Jan Bøhler har tatt til orde for.

Hvorfor da ikke samtidig endre en diskriminerende og nyttesløs lovgivning, og gi alle kvinner samme rett til IVF behandling og assistert befruktning? Det finnes ingen argumenter for å vente. Regjeringen bør kjenne sin besøkelsestid og endre bioteknologiloven nå slik at lovverket blir logisk og helhetlig og ikke minst ikke-diskriminerende.


 

 

 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss