"Lever i frykt i Norge"


Kaltham Lie kommenterer min uttalelse om at menneskerettighetene avgjør hvem som skal få asyl i Norge. Han etterlyser mitt syn på Utlendingsdirektoratets mening om at muslimske homofile kan leve skjult og ikke kvalifiserer til asyl i Norge.

Min partifelle, Håkon Haugli, har gått kraftig ut mot dette og har tatt opp med vår justisminster at slik begrunnelse for avslag er uakseptabel. Jeg deler min kollegas syn fullt ut. Forfølgelse på grunn av seksuell legning er brudd på menneskerettighetene. Behov for beskyttelse skal legges til grunn i asylsaker.

Skulle vi sagt det samme til opposisjonelle i diktaturer? "Hold munn, så slipper du forfølgelse, ergo har du ikke krav på beskyttelse i Norge." Absurd, mor Nille er ikke en sten, uansett ordkløyveri. Vi kan ikke skalte og valte med menneskerettighetene. Det er ikke den enkeltes ansvar å hindre forfølgelse ved å skjule seg, uansett grunnlag. Slik holdning til homofile viser at Norge ennå har et stykke vei å gå. Vi kan starte med å si unnskyld!

Lise Christoffersen
Stortingsrepresentant (Ap),
innvandringspolitisk talsperson
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE