Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 

Hjem

Aktuelt

I media

Politikk

Om oss

Bli medlem Kontakt oss

Homonettverket i Ap

                 

Hvem er vi?


Homofile og lesbiske sosialdemokrater er Arbeiderpartiets nasjonale nettverk for homofile og lesbiske. Vi er samtidig et lokallag i Oslo Arbeiderparti.
 

Åpne folkevalgte


Klikk her for en oversikt over homofile og lesbiske folkevalgte for Arbeiderpartiet.
 

Brosjyremateriell


Skeive Dager 2007 (pdf)
Homonettverket i Arbeiderpartiet

Valg '07 (pdf), Homonettverket i Arbeiderpartiet

Frihet kommer ikke av seg selv (pdf) Arbeiderpartiet i Bergen, 2007

Frihet kommer ikke av seg selv (pdf) Arbeiderpartiet, 2005
 

Nyttige lenker


Arbeiderpartiet
AUF 
HBT Socialdemokraterna
LLH
Skeiv Ungdom
ILGA Europe
Gaysir
Blikk

Queer Ecosy
 

Homohistorie


Homohistorisk gjennomgang

av Kim Friele.

Les mer

 


 

Welcome to the webiste of the Norwegian Gay and Lesbian Social Democrats. Read more.


Velkommen til Homofile og lesbiske sosialdemokraters nettsider! Noe du savner? Innspill? Kontakt oss gjerne!


 

KrF med barna foran seg

KRFs May-Helen Molvær Grimstad hevder at stortingsflertallet med forslaget til en felles ekteskapslov "fratar barn retten til far". Det er en grovt misvisende påstand som tilslører partiets motstand mot homofile familier. KRF er på kollisjonskurs med Barneombudet, og de barna de skyver foran seg, finnes ikke. Det er KRF som står i veien for barns rettigheter.

Lik rett til assistert befruktning innebærer at flere barn får kjennskap til biologisk donor. I dag behandles mange lesbiske i Danmark, der donor kan være anonym. Barneombudet støtter lovforslaget fordi barn unnfanget i Norge får informasjon om donor når de blir 18 år. KRF ønsker å videreføre ordningen med stebarnsadopsjon - en unødvendig, lang og ydmykende prosess som lesbiske må gjennom for å bli foreldre til egne barn. Før adopsjonen er endelig, noe som kan ta år, står barnet uten tilknytning til den ene av sine foreldre. Om biologisk mor skulle dø under fødselen, er barnet foreldreløst.

Aftenposten skriver 28.5. om KRFs og FRPs felles holdning til lovforslagene. Partienes bekymring for barn som er unnfanget med assistert befruktning, ser ut til å være forbeholdt barn av homofile. Påstanden om at dagens donorordning er et tilbud til heterofile par som trenger det av "medisinske årsaker" er feil. Det kreves ingen diagnose, det er tilstrekkelig å ha forsøkt å få barn lenge nok.

Det er én rød tråd i KRFs homopolitikk: Partiet kjemper mot enhver reform som vil bedre homofiles livs- og rettighetssituasjon. Om KRF hadde fått gjennomslag, hadde homofili vært straffbart og homofilt samliv hadde i beste fall hatt samme status som tilfeldige husstandsfellesskap. I 1996 begrunnet KRF et forslag om å oppheve Partnerskapsloven med at den "truet ekteskapets særstilling". Nå omfavner partiet loven, men bruker samme skyts mot ekteskap. KRFs snuoperasjon bekrefter hvor lite alvorlig det er grunn til å ta partiets advarsler.

Håkon Haugli, bystyremedlem i Oslo og leder av APs homonettverk

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 7. juni 2008.








 

Hjem     Aktuelt     I media     Politikk     Om oss     Bli medlem     Kontakt oss