22. Hans Christian Lillehagen (Grønland/Tøyen/Gamlebyen Arbeiderpartilag, Bydel Gamle Oslo, f. 1970)

 

Jeg har vært leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo siden 2007 og stiller denne gangen til bystyret. Jeg har vært eneste åpne homo av alle Oslos 15 BU-leder.

Sakene jeg brenner mest for er levekårsutjevning og en byutvikling som legger opp til at alle kan få delta. Vi må ha et politisk skifte for å samle byen til én by.Vi skal utvikle Oslo i framtidens bilde, hvor miljø og felleskapsløsninger vinner framfor egoisme og egen vinning.

Jeg vil være med på å forme den politikken vi i Arbeiderpartiet mener er riktig medisin for et trygt og inkluderende samfunn, hvor alle gis muligheter til å delta og hvor terskelen for å mislykkes blir høyere.Kast Sylvi Listhaug & co. ut av byrådskontorene, for her er det en jobb å gjøre!

Hans Christian Lillehagen, 40 år, samboer med Anders og bor i Gamlebyen.


 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE