45. Susann Strandberg Jørgensen (Homonettverket, Bydel Gamle Oslo, f. 1972)


Arbeiderpartiet står for solidaritet, toleranse, inkludering og mangfold – alle skal med! Jeg ønsker et Oslo som er preget av disse verdiene, der alle uansett hvem de er og uansett hvor de bor i byen, har det samme velferdstilbudet og de samme mulighetene.

Det å være i arbeid er viktig for å føle seg som en del av samfunnet. Enkelte private bedrifter har satt i gang traineeordninger for arbeidssøkere som har spesielt store utfordringer med å finne arbeid. Jeg ønsker å være en pådriver for at Oslo kommune og bydelene skal ta et større ansvar for dette, og at de også kan tilby slike ordninger.

Spesielt for kvinner med innvandrerbakgrunn vil dette kunne gi en fot innenfor i yrkeslivet. Et åpent og inkluderende arbeidsliv sprer positive ringvirkninger som når langt forbi det enkelte menneske. Det gir selvrespekt, det skaper mangfold på arbeidsplassen, fremmer toleranse og forståelse, og ikke minst bidrar det til verdiskapningen i samfunnet.

Høyre/FrP byrådet i Oslo handler kortsiktig og overilt, og raserer velferdstilbudet til de svakeste i samfunnet. Med Arbeiderpartiet i styringen fra høsten 2011 kan vi begynne arbeidet med å bygge ned skillelinjene og opp velferden og sikre like muligheter for alle i byen vår.

Susann Strandberg Jørgensen. 38 år, bor på Kampen, ansatt i arbeidsmarkedsbedriften Itas amb som leder for tiltaket Arbeid med Bistand.

 

 
VALG 2011
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE