29. Karina Hellum (Homonettverket, Bydel Sagene, f. 1961)

Jeg er veldig opptatt av at Oslo kommune som har Norges største lhbt-befolkning skal få på plass et rosa hus. Her bør vi ha det nasjonale kompetansesenteret, kafé og plass til skeive kulturaktiviteter.

Vi vet at jobben er en arena det fremdeles kan være vanskelig å være åpen. Jeg brenner for et likestilt arbeidsliv, og ønsker å se på hva Oslo kommune i samarbeid med fagbevegelsen kan bidra med.

 

Valg 2011 - Velgerguiden

"Jeg brenner for likestilling og likeverd, barns oppvekstvilkår og arbeidsliv. Samtidig er jeg opptatt av næringsutvikling og næringspolitikk." Les mer

 

 

 
VALG 2011
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE