36. Håkon Haugli (Homonettverket, Bydel Gamle Oslo, f. 1969)

Oslo er en fantastisk by. Det er flott at vi har Marka og Oslofjorden, men det som er viktigst for meg, er kvalitetene Oslo har som by: Vi lever tett (og miljøvennlig). Vi har festivaler, museer og utesteder. Vi er mange - og vi er forskjellige. I Oslo er det færre som hever øyenbrynene om du er eller oppfører deg litt annerledes.

Innen 2030 blir vi kanskje så mye som 200.000 flere Osloboere. Det er bra. Men det byr også på utfordringer. Det er en politisk oppgave å legge til rette for bygging av boliger, utvikle et kollektivtilbud som er godt nok og ta vanskelige valg: Skal vi bygge høyt og tett for å sikre parker og grøntområder i byen, eller skal vi byen spre seg øst- og vesttover i Akershus med de konsekvensene det har for bilbruk, trengsel og luftkvalitet? Private utbyggere er viktige. Men vi kan ikke overlate byutviklingen til dem alene.

Det er viktig for hele Norge at Oslo kan hevde seg i konkurransen om kompetanse med København, Stockholm og Hamburg. Norge er blant de beste landene i verden å drive næringsvirksomhet, men vi er dårlige på innovasjon. Etter mitt syn er vi for opptatt av å flytte statlige kompetansearbeidsplasser fra Oslo til andre deler av landet, og altfor lite opptatt av at store norske selskaper velger å flytte hovedkontorene sine til andre land. Oslo kommune må være offensiv i næringspolitikken. Altfor lenge har vi passivt akseptert at arbeidsplasser og næringsvirksomhet flyttes ut - til nabokommuner eller naboland.

Jeg synes det er skrekkelig at Oslo ligger på Europas overdosetopp. Som bystyremedem foreslo jeg en gjennomgang av overdosedødsfallene for at kommunen skulle få kunnskap om hjelpeapparatet fungerer - og svikter. Oslo kommune bruker mye penger på rusomsorg, men det er ikke nok. Nesten alle narkomane har hatt en vanskelig oppvekst. Hvor har barnevernet vært? Mange ganger hører jeg ansatte i barnehager og skoler si ting som "vi visste det kom til å gå galt". Det er en fallitterklæring at vi ikke greier å ta vare på de som trenger det aller mest: barn som utsettes for overgrep/omsorgssvikt og trenger omsorg.

Oslo har store skatteinntekter, men de brukes feil. Høyre og Fremskrittspartiet har latt pengene flyte på prosjekter som har vært ute av kontroll. Billettsystemet Flexus, sykehjemsskandelen i Spania og overskridelsene i Holmenkollen er eksempler på dette. Samtidig er det "texas" i skjenkenæringen og taxinæringen. Samtidig kutter byrådet i overføringene til eldreomsorg, skoler, barnehager og barnevern i bydelene.

Jeg ble valgt inn i Oslo bystyret og byutviklingskomiteen i 2007. Siden vi vant stortingsvalget i 2009, møter jeg som vararepresentant på Stortinget for Jens Stoltenberg. Siden 2006 har jeg vært leder av Arbeiderpartiets Homonettverk. Jeg er veldig stolt over hva den rødgrønne regjeringen har fått til i homopolitikken, men det er fortsatt mye ugjort, ikke minst internasjonalt. Jeg er opptatt av at Norge fortsatt skal være tydelig i alle internasjonale sammenhenger på at homorettigheter er menneskerettigheter. I Norge har vi også utfordringer: "Homo" er et av de vanligste skjellsordene i norsk skole. Hiv-positive opplever diskriminering og hiv-tallene øker. I enkelte minoritetsmiljøer er negative holdninger til homofile utbredt. Det er ingen selvfølge at eldre homofile kan være seg selv i møte med helsevesen og eldreomsorg. Vi vet at psykisk sykdom og selvmord er mer utbredt blant LHBT-ungdom. Jeg har skrevet litt om dette i en refleksjon på Gaysir: "Det blir bedre!" http://195.159.253.229/artikkel.cfm?CID=14394.

Jeg oppfordrer deg til å stemme på Arbeiderpartiet ved kommunevalget. Både fordi Arbeiderpartiet hele veien har gått i front når det gjelder rettigheter for lesbiske og homofile, se http://www.homonettverket.no/historie.html, men også av en rekke andre grunner. Med unntak av fem år på 1990-tallet, har FRP og Høyre styrt Oslo siden 1976. Byen trenger et nytt byråd.

Håkon Haugli
stortingsvikar og bystyrekandidat nr. 36

Følg meg på Twitter @hakonhaugli eller Facebook http://www.facebook.com/#!/pages/Hakon-Haugli/85835822972

 

Valg 2011 - Velgerguiden

"Sosialdemokrat. Gamlebyen. Internasjonalist. Leder www.homonettverket.no. Bakgrunn fra privat næringsliv. Bystyremedlem og stortingsvikar." Les mer

 

 

 
VALG 2011
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE