44. Per Gunnar Dahl

Å leve i Oslo gir mange fantastiske muligheter. Mitt politiske engasjement har sitt tyngdepunkt i troen på like muligheter for alle. Det er for de aller fleste store muligheter for å virke og engasjere seg i storbyen Oslo. Mange nyter godt av at fellesskapet utgjør et grunnfjell som bærer samfunnets viktigste funksjoner. Jeg har mitt hjerte i Ap fordi jeg mener felleskapsløsningene gir rom for den enkelte til å vokse og trives som menneske. Hver dag må vi kjempe for den enkeltes rett til utvikling og medbestemmelse, helse, skole og arbeid.

Den byen som vi bor i forandrer seg hver dag. Folk flytter inn og noen reiser herfra. Det største politiske prosjektet vi har er å bevare og utvikle byen vår. Å være Oslobeboer gir deg sjø, skog og travle gater, alle en åre til arbeidsplasser og frivillig engasjement. Busser, trikk og tog må bygges og fornyes. For meg er et aktivt offentlig eierskap veien til fremtidens byer. Jeg vil ikke stemme for nedsalg og privatisering av tjenester og eiendom. Å være aktiv i politikk betyr å løfte debatter om viktige avgjørelser som angår mange mennesker. Arbeiderpartiet gikk bresjen for homofiles rettigheter og gjør det fortsatt. Derfor er jeg stolt av våre Ap politiker og vil gjerne være ditt ombud i saker som du er opptatt av.

En samlet by er en visjon om en mer samlet og inkluderende Oslo. Har du tips eller saker som du mener jeg bør engasjere meg i, så ta kontakt.

 

 

 

 
VALG 2011
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE