59. Marit Bjerke (Homonettverket, Bydel Grorud, f. 1972)

Som lokal politiker i Oslo ønsker jeg å jobbe med å utjevne de sosiale forskjellene mellom øst og vest. Arbeiderpartiet har evnen til å finne gode felles løsninger som sikrer alle muligheten til utdanning, gode velferdsordninger og retten til arbeid.

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE