Årsmøte i Oslo Arbeiderparti

Homonettverkets delegasjon til Oslo Arbeiderpartis årsmøte var enige om at det hadde vært en fin helg.

Slik kunne sikkert en skolestil om årsmøte 2010 blitt avsluttet, og jammen er det ikke også en korrekt oppsummering av en svært hektisk og interessant møtehelg.

Homonettverket stilte hver dag med våre syv delegater. På fredag møtte Håkon Haugli, Karina Hellum, Susann Jørgensen, Marit Bjerke, Roger Håkon Torvund Skår samt Morten Hosen som vara for Bjørn Nuland og Stine Aakre som vara for Hanne Marit Øiamo-Holsen.

Dagen etter var alle ordinære delegater på plass. Det betyr at ni av våre folk har fått litt (mer) årsmøtetrening, og det er kjempebra!

Den politiske åpningen på fredag var det partisekretær Raymond Johansen som sto for. Han tok utgangspunkt i vårt årsmøteprosjekt, nemlig ”Visjoner for Oslo”. Deretter var det debatt. Og debatten skulle vise seg å nesten ikke ha noen grenser – både når det gjaldt tema for innleggene samt antall debattanter. Oslo Arbeiderparti er ikke bare Norges største politiske lokallag, vi må også være et av de mest taletrengte. Fredagens debatt var i så måte symptomatisk, med nesten 90 på talerlisten! Homonettverkets nestleder Karina som også tok ordet til debatten snakket om at vi i må sky papirøvelser, at siden politikk er å ville må vi også tenke på at pene ord i et glanset hefte ikke er verd mer enn papiret det er skrevet på dersom vi ikke følger opp med handling. Det er det vi gjør som betyr noe, ikke det vi sier. Etter at siste taler hadde avsluttet, valgte Årsmøtet enstemmig nominasjonskomité for bystyrevalget 2011. De ulike redaksjonskomiteer som var nedsatt for å komme med innstilling på innmeldte forslag, kom i endelig i arbeid ca kl 23:30. Fra vårt lag deltok Håkon i redaksjonskomiteen for nasjonale saker, og han kom dermed til å følge alle våre forslag.

På lørdag startet vi opp klokken 9:15 friske og opplagte(!) Etter et kulturinnslag fikk vi hilsningstaler fra Oslo SVs nestleder Andreas Behring og Oslo LOs leder …. Deretter startet delegatene arbeidet med å vedta eller å stemme ned forslag. Det hadde i løpet av natten vært fire redaksjonskomiteer i sving,; nemlig red. kom for Oslo-saker, for nasjonale saker, for internasjonale saker og for organisatoriske saker. Homonettverkets forslag ble alle vedtatt, om enn noen i en litt annen ordlyd. Årsmøtets vedtak om nei til oljeboring i nord var det enkeltvedtaket som fikk mest nasjonal oppmerksomhet i mediene. Den siste spenningen ble utløst ved valg av nytt partistyre. Valgkomiteens leder Signe Horn la fram en innstilling med to dissenser. Leder i Oslo Arbeiderpartis største lag, Fredrik Mellem var innstilt av flertallet og var også vår kandidat. Det ble en jevn avtemning, men Fredrik tapte til fordel for Andres Halse fra Grünerløkka. Den siste dissensen sto mellom Monica Mattson i Internasjonalt Forum og Julie Lødrup i AUF. Som styringsgruppemedlem i Kvinnenettverkt talte Karina for Monicas kandidatur, og var med på å bidra til at Monica vant avstemningen. Fra vårt lag ble Karina valgt inn Kontroll og protokollkomiteen.

Årsmøtet 2010 fattet en mengde gode vedtak, og besluttet mye god politikk. Nå er det opp til oss å gjøre dette til verktøy i valgkampen, og til syvende og sist til å gjøre Oslo til en bedre og likestilt by!
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE