ADOPSJON FOR HOMOFILE �
EN RETTIGHET KUN P� PAPIRET?

Homonettverket inviterer til debattm�te. Test. test. M

Sted: Elsker, Kristian IVs gate 7, Oslo
Tid: Torsdag 24. juni kl. 17.00

I panelet:

� Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomit� (A)
� Sunniva �rstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud
� Helge Solberg, Verdens Barn
� �ystein Gudim, Adopsjonsforum

Med ekteskapsloven fikk homofile samme rett til � bli vurdert som adoptivforeldre som heterofile. Utenlandsadopsjon er fortsatt ingen reell mulighet for homofile foreldre. I f�lge de tre adopsjonsorganisasjonene som opererer i Norge, er det ingen land som i dag er �pne for adopsjon til samkj�nnede par. Retten til adopsjon har en viss betydning i Norge, men vi er ut�lmodige i forhold til utenlandsadopsjon � p� vegne homofile som vil bli foreldre, men s�rlig p� vegne av de mange barna i verden som trenger omsorg.

 

Homonettverket er et forumslag i Oslo Arbeiderparti og samtidig et landsomfattende nettverk for lesbiske og homofile i Arbeiderpartiet.

Vennlig hilsen,
Styret i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

 �PNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE